Průběh stavby

Výstavba začala v roce 2008 požehnáním základního kamene na Velehradě. Autorem návrhu stavby je architekt František Zajíček. Stavba je financována převážně z peněz dárců, proto věci nešly vdy tak jak bychom chtěli. Troufneme si však říci, že dokončení stavby se stále více přibližuje.

Níže naleznete, co se nám již povedlo realizovat a jaké máme další plány do budoucna. Dále zde naleznete, jak nás můžete podpořit. Za Vaši podporu Pán Bůh zaplať!

Plány do budoucna

V blízké době (do roka)
 • Dokončení zpevněných povrchů kolem kaple: okapový chodník, parkoviště, terénní úpravy okolo kaple
 • Požární žebřík do věže, aby byla zajištěna požární bezpečnost
 • Nové vstupní dveře
Ve střední době
 • Realizace oltáře, statostánku, ambonu, které navrhnul sochař Lubomír Dostál ve spolupráci s Františkem Zajíčkem
 • Slavnostní požehnání kaple
 • Realizace trávníků a výsadeb, osazení okolí kaple venkovním mobiliářem, místa k posezení
Časem
 • Oltářní obraz Andělů strážných
 • Křížová cesta
 • Nové lavice
 • Profesionální ozvučení kaple, akustické řešení
 • Zvon
 • a další drobnosti do interiéru.

Model budoucího svatostánku, oltáře a ambonu
fasády.webp
Pohled do interiéru Advent 2021

Co se nám již podařilo?

2022

Vnější fasáda kaple, dozateplení věže a nátěr podbytí barvou, omítnutí a vydláždění prostoru uvnitř věže, vnější parapety, Úpravy provizorního ozvučení

2021 Darem získány lavice, instalován provizorní oltář, zahájeny úpravy vstupu, intalovány vnitřní dveře, vybetonovány parapety, instalováno osvětlení, bohoslužby se začly konat pravidelně ve čtvrtek každý týden
2020 Vydláždění prostoru kněžiště, bohoslužby se začínají, pokud dovoluje situace pravidelně konat v kapli jednou za měsíc
2.10. 2018 První bohoslužba na svátek Andělů strážných v kapli
V průběhu dalších let Provedeny obklady, venkovní zateplení, elektrikoistalace,
omítky, výmalba, dokončení sociálního zažízení
14. dubna 2014 Osazen kříž na špičku věže
25. března 2013 Osazeny okna
24. prosince 2011 První půlnoční bohoslužba v kapli
od 20. května 2010 Konání pravidelných mší svatých na obecním úřadě v Kudlovicích vždy v úterý 1x za měsíc
14. července 2010 Upevněna špička věže na věžní kostrukci a tím víceméně dokončena hrubá stavba
 červenec 2009 Zahájena stavba
5. ledna 2009 Tehnejším duchovním správcem P. Zdeňkem Zlámalem požehnána stavební parcela.
Pozemkem byl darem rodiny Talašovy (č. p. 261) pro stavbu kaple.
Stavbu navrhnul architekt František Zajíček z Olomouce.
11. října 2008 Požehnán základní kámen světícícm biskupem Mons. Josefem Hrdličkou na Velehradě
2001 Založeno občanské sdružení Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích 

Instalace světel podzim 2021
Dláždění kněžíště
Betonování parapetů


Jak nás můžete podpořit?

 • Příspěvkem na bankovní účet:   1417900359/0800
 • Příspěvkem při sbírkách během bohoslužeb a akcí
 • Příspěvkem při příležitostných sbírkách v obci
 • Modlitbou
 • Účastí na námi pořádaných akcích
 • Radou a nabídkou pomoci

 

Děkujeme Vám za Vaši podporu! Za dárce a dobrodince kaple je pravidelně v kapli sloužena mše svatá.