Kaple svatých Andělů strážných v Kudlovicích

Obec Kudlovice, která se nachází na okraji Kudlovické doliny, je jednou z hlavních vstupních bran do Chřibů a jednou z nejseveněji položených vinařských obcí Slovácka, nikdy neměla vlastní kostel, potažmo ani větší kapli, ve které by se mohli věřící i nevěřící občané scházet ke ztišení, meditaci a modlitbě. Téměř 100 let trvající úsilí o stavbu chrámu vyvrcholilo v roce 2008 zahájením stavby. Od té doby se naše společenství snaží o dokončení kaple. Na tomto webu prezentujeme výsledky našeho úsilí.

Budeme rádi za Vaši podporu!

Aktuálně

Udělování popelce

Při mši svaté ve čtvrtek 23. 2. bude udělován popelec.

Členská schůze

spolku Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích, z. s.

23. 2. 2023 v 18.00

Kaple sv. Andělů strážných

Program:

Členské agendy a přijetí nových členů
Činnost spolku v roce 2022, informace výboru o činnosti
Plán investičních a stavebních akcí v roce 2023
Vybavení liturgického prostoru kaple
Plán akcí v roce 2023
Financování spolku a bankovní agendy
Různé

Srdečně zveme všechny členy spolku i další zájemce o členství.

Koledování u jesliček

Spolek pro stavbu kaple Vás srdečně zve ke společnému zpěvu koled v naší kapli. Přijďte si společně s Kudlovickými hudebníky zazpívat známé i méněznámé koledy.

Koledování

Vánoce v kapli

Zveme vás na vánoční program v naší kapli, který nabízí tradiční půlnoční, zpřístupnění kaple, která bude vyzdobena vánoční výzdobou a betlémem. Těšíme se na setkání s Vámi!

Program v kapli

Fasáda

Na začátku léta byla dokončena fasáda na kapli, děkujeme všem, kteří se do příprav a realizace zapojili i všem, kteří tuto realizaci podpořili.

V letošním roce bychom chtěli ještě dokončit sokl a zpevněné plochy okolo kaple.

IMG_7426.webp

Členská schůze spolku

Dne 17. 3. proběhla členská schůze spolku na této schůzi byly schváleny nové stanovy, nový název spolku, nové sídlo spolku a zvolen nový spolkový výbor.

Nový název spolku je Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích, z. s. Nová adresa sídla spolku Kudlovice 357, 687 03 Babice.

Členy výboru a statutárními zástupci byli zvoleni Marek Kryštof, Dušan Trávníček a Jiří Batůšek.

Chcete nás podpořit?

Možnosti podpory spolku