Kaple svatých Andělů strážných v Kudlovicích

Obec Kudlovice, která se nachází na okraji Kudlovické doliny, je jednou z hlavních vstupních bran do Chřibů a jednou z nejseveněji položených vinařských obcí Slovácka, nikdy neměla vlastní kostel, potažmo ani větší kapli, ve které by se mohli věřící i nevěřící občané scházet ke ztišení, meditaci a modlitbě. Téměř 100 let trvající úsilí o stavbu chrámu vyvrcholilo v roce 2008 zahájením stavby. Od té doby se naše společenství snaží o dokončení kaple. Na tomto webu prezentujeme výsledky našeho úsilí.

Budeme rádi za Vaši podporu!

Aktuálně

Sbírka na liturgické vybavení kaple

Naše stavební úsilí se pomalu blíží k závěru. Kaple byla na začátku roku zkolaudována. Pomyslným vrcholem je umístění liturgického mobiliáře (oltář, svatostánek, ambon…), které bychom chtěli uskutečnit v letošním roce. Dostavba kaple by nebyla možná bez podpory dárců. Z darů a dotací jsme v posledních letech dokončili fasádu, provedli terénní úpravy, vybudovali parkoviště, přístupové chodníky a pořídili venkovní mobiliář.

Obracíme se na Vás s důvěrou a prosbou o finanční dar na umělecké vybavení kaple. Stručné představení návrhu naleznete na tomto letáčku. Rozsah případných dílčích prací se bude odvíjet od shromážděných financí.

Dary je možno zasílat na účet: 131-2444950217/0100

Děkujeme za Vaši podporu!

Sbírka

Členská schůze

V březnu proběhla čenská schůze, na které byl schválen postup ve věci liturgického vybavení.

Adventní a vánoční program v kapli

Přijměte pozvání na duchovní i kulturní program v naší kapli.

Více informací na letáčku. Těšíme se na Vás!

Adventní koncert

Zveme Vás na Adventní koncert rodiny Kordíkovy, Který proběhne 10. prosince v 16:00 v kapli sv. Andělů strážných. Vstupné dobrovolné. 

Památka Andělů strážných

Palátku sv. Andělů strážných si v kapli letos připomeneme 5. 10. v 18.00 mší svatou. Všichni jsou srdečně zváni.

Noc kostelů 2023

Naše kape se i v letošním roce zapojí do Noci kostelů, která proběhne 2. června. Program naleznete na plakátcích nebo na webu.

Členská schůze

spolku Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích, z. s.

23. 2. 2023 v 18.00

Kaple sv. Andělů strážných

Program:

Členské agendy a přijetí nových členů
Činnost spolku v roce 2022, informace výboru o činnosti
Plán investičních a stavebních akcí v roce 2023
Vybavení liturgického prostoru kaple
Plán akcí v roce 2023
Financování spolku a bankovní agendy
Různé

Srdečně zveme všechny členy spolku i další zájemce o členství.

Členská schůze spolku

Dne 17. 3. 2022 proběhla členská schůze spolku na této schůzi byly schváleny nové stanovy, nový název spolku, nové sídlo spolku a zvolen nový spolkový výbor.

Nový název spolku je Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích, z. s. Nová adresa sídla spolku Kudlovice 357, 687 03 Babice.

Členy výboru a statutárními zástupci byli zvoleni Marek Kryštof, Dušan Trávníček a Jiří Batůšek.

Chcete nás podpořit?

Možnosti podpory spolku