Kaple svatých Andělů strážných v Kudlovicích

Obec Kudlovice, která se nachází na okraji Kudlovické doliny, je jednou z hlavních vstupních bran do Chřibů a jednou z nejseveněji položených vinařských obcí Slovácka, nikdy neměla vlastní kostel, potažmo ani větší kapli, ve které by se mohli věřící i nevěřící občané scházet ke ztišení, meditaci a modlitbě. Téměř 100 let trvající úsilí o stavbu chrámu vyvrcholilo v roce 2008 zahájením stavby. Od té doby se naše společenství snaží o dokončení kaple. Na tomto webu prezentujeme výsledky našeho úsilí.

Budeme rádi za Vaši podporu!

Aktuálně

Památka sv. Andělů Strážných

Zveme vás 1. října u příležitostí svátku Andělů Strážných do naší kaple. V 17:00 bude mše svatá za dobrodince kaple.  Po mši svaté Vás zveme na krátké posezení s občerstvením, zároveň představíme nejbližší realizace na kapli a v okolí.  Pro děti bude připravený program. Sbírka bude určena na úpravu okolí kaple.

plakátek mše.webp

Fasáda

Na začátku léta byla dokončena fasáda na kapli, děkujeme všem, kteří se do příprav a realizace zapojili i všem, kteří tuto realizaci podpořili.

V letošním roce bychom chtěli ještě dokončit sokl a zpevněné plochy okolo kaple.

IMG_7426.webp

Členská schůze spolku

Dne 17. 3. proběhla členská schůze spolku na této schůzi byly schváleny nové stanovy, nový název spolku, nové sídlo spolku a zvolen nový spolkový výbor.

Nový název spolku je Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích, z. s. Nová adresa sídla spolku Kudlovice 357, 687 03 Babice.

Členy výboru a statutárními zástupci byli zvoleni Marek Kryštof, Dušan Trávníček a Jiří Batůšek.

Chcete nás podpořit?

Možnosti podpory spolku