Kaple svatých Andělů strážných v Kudlovicích

Obec Kudlovice, která se nachází na okraji Kudlovické doliny, je jednou z hlavních vstupních bran do Chřibů a jednou z nejseveněji položených vinařských obcí Slovácka, nikdy neměla vlastní kostel, potažmo ani větší kapli, ve které by se mohli věřící i nevěřící občané scházet ke ztišení, meditaci a modlitbě. Téměř 100 let trvající úsilí o stavbu chrámu vyvrcholilo v roce 2008 zahájením stavby. Od té doby se naše společenství snaží o dokončení kaple. Na tomto webu prezentujeme výsledky našeho úsilí.

Budeme rádi za Vaši podporu!

Aktuálně

Památka Andělů strážných

Palátku sv. Andělů strážných si v kapli letos připomeneme 5. 10. v 18.00 mší svatou. Všichni jsou srdečně zváni.

Noc kostelů 2023

Naše kape se i v letošním roce zapojí do Noci kostelů, která proběhne 2. června. Program naleznete na plakátcích nebo na webu.

Členská schůze

spolku Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích, z. s.

23. 2. 2023 v 18.00

Kaple sv. Andělů strážných

Program:

Členské agendy a přijetí nových členů
Činnost spolku v roce 2022, informace výboru o činnosti
Plán investičních a stavebních akcí v roce 2023
Vybavení liturgického prostoru kaple
Plán akcí v roce 2023
Financování spolku a bankovní agendy
Různé

Srdečně zveme všechny členy spolku i další zájemce o členství.

Koledování u jesliček

Spolek pro stavbu kaple Vás srdečně zve ke společnému zpěvu koled v naší kapli. Přijďte si společně s Kudlovickými hudebníky zazpívat známé i méněznámé koledy.

Koledování

Vánoce v kapli

Zveme vás na vánoční program v naší kapli, který nabízí tradiční půlnoční, zpřístupnění kaple, která bude vyzdobena vánoční výzdobou a betlémem. Těšíme se na setkání s Vámi!

Program v kapli

Fasáda

Na začátku léta byla dokončena fasáda na kapli, děkujeme všem, kteří se do příprav a realizace zapojili i všem, kteří tuto realizaci podpořili.

V letošním roce bychom chtěli ještě dokončit sokl a zpevněné plochy okolo kaple.

IMG_7426.webp

Členská schůze spolku

Dne 17. 3. proběhla členská schůze spolku na této schůzi byly schváleny nové stanovy, nový název spolku, nové sídlo spolku a zvolen nový spolkový výbor.

Nový název spolku je Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích, z. s. Nová adresa sídla spolku Kudlovice 357, 687 03 Babice.

Členy výboru a statutárními zástupci byli zvoleni Marek Kryštof, Dušan Trávníček a Jiří Batůšek.

Chcete nás podpořit?

Možnosti podpory spolku